Kontakt

Projekt Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Strona internetowa projektu: www.jezyki-rp.amu.edu.pl

Poczta elektroniczna: jezykirp@amu.edu.pl