Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1649
LanguageId32
NamePełczyński 1987
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionPełczyński, Grzegorz 1987. „Świadomość etniczna Karaimów polskich”, w: A. Dubiński i E. Śliwka (red.) <i>Karaimi</i>. Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów. s. 55-63.