Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId911
LanguageId28
NameGrek-Pabisowa 1999
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionGrek-Pabisowa, Iryda 1999. <i>Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej</i>. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.