Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId914
LanguageId28
NameGłuszkowski 2011
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionGłuszkowski, Michał 2011. <i>Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego</i>. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.<br>