Wydział Neofilologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Strona internetowa projektu: www.inne-jezyki.amu.edu.pl

Kierownik Projektu

Dr Tomasz Wicherkiewicz
Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
Katedra Orientalistyki UAM
ul. 28 czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
Sekretariat pokój 131
tel:+48 61 829 2915
faks: tel:+48 61 829 2914
e-mail: wicher@amu.edu.pl

Zespół

Marek Dolatowski, Michael Hornsby, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Beata Mikołajczyk, Nicole Nau, Jarosław Weckwerth, Tomasz Wicherkiewicz
Współpracownicy: Tymoteusz Król, Justyna Majerska, Jacek Swędrowski
Implementacja bazy danych i konsultacje informatyczne: Polskie Media