Strona Bazy Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej zawiera:

POMOC dotycząca korzystania z anotacji nagrań audio i wideo:

Anotacje nagrań wideo wykonano z wykorzystaniem programu Elan, natomiast anotacja plików audio została sporządzona w programie Annotation Pro. Aby otworzyć pliki anotacji należy pobrać i zainstalować ww. programy: [w przypadku plików ELAN należy też wybrać system operacyjny] Pliki programu ELAN (anotacje wraz z nagraniami) są dostępne w plikach spakowanych (.zip, .rar), które należy: - pobrać i zapisać na dysku, - rozpakować, - otworzyć w programie ELAN poprzez kliknięcie na plik .eaf"