Informacje ogólne

Łatgalski jest językiem używanym w Łatgalii – krainie zwanej przed I rozbiorem Polski Inflantami Polskimi. Łatgalia położona jest we wschodniej części Łotwy. Językiem łatgalskim mówi ok. 150 – 200 tysięcy osób.
Język łatgalski obejmuje zasięgiem prawie cały obszar występowania dialektów górnołotewskich, które są używane w Łatgalii oraz w północno-wschodniej części regionu Vidzeme (Liwonia) oraz we wschodniej Selonii. Obecnie liczna społeczność łatgalska mieszka też w Rydze.


Regiony i miasta Łotwy (autor: Jacek Cieślewicz; na podstawie: folkcostume.blogspot.com)

Poza Łotwą łatgalski jest autochtonicznym językiem w okolicach miasteczka Pytałowo (Пыталовo) w Rosji. Poza tym używany jest na Syberii, głównie w okolicach Krasnojarska, Omska i Tomska, gdzie w sumie mieszka około tysiąca Łatgalów (Andronow & Leikuma 2006: 478Andronow & Lejkuma 2006 / komentarz/comment/r /
Andronov, A.V. & L. Lejkuma 2006. "Łatyszi i łatgal’cy Sibiri: jazyk i kul’tura", w: A.A. Hippis i in. (red). Bałto-sławjanskie issledowanija . Sbornik naucznych trudow XVII. Moskwa: Indrik.
) oraz wśród łatgalskiej emigracji w Niemczech,  Australii, Kanadzie  i USA (Mercator 2009: 9Mercator 2009 / komentarz/comment/r /
Mercator 2009 = Lazdiņa, Sanita, Heiko F. Marten & Ilga Šuplinska. The Latgalian language in education in Latvia. (Mercator Regional Dossiers). Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. [dostępne na: http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers/090603.regional_dossier_latgalian_in_latvia.pdf]
).

Międzynarodowy kod ISO 639-3 dla łatgalskiego to ltg

Lingwonimy

Język łatgalski nazywany jest[1przyp01 / komentarz/comment /
Do lat dwudziestych XX wieku nazwa język łotewski używana była do określenia łatgalskiego.
]:

w języku polskim: łatgalski / latgalski; wcześniej zwany był także językiem łotewskim Inflant polskich, językiem inflantsko-łotewskim lub po prostu językiem łotewskim[2przyp02 / komentarz/comment /
Transponacja w tym przypadku to przetworzenie tekstu łotewskiego na ‘łatgalski' jedynie na podstawie reguł fonetycznych opisujących różnice między łotewskim a łatgalskim.
]
  • w języku angielskim: Latgalian / Letgalian language
  • w języku łatgalskim: latgalīšu volūda /mēle (volūda/mēle ‘język’), latgaļu volūda, do początków XX w. także latvīšu volūda/mēle ‘język łotewski’
  • w języku łotewskim: latgaliešu valoda, latgaliešu dialekts (nazwa potoczna)
  • w języku rosyjskim: латгальский язык
  • w języku niemieckim: Lettgallisch / Latgalisch

Kod ISO
ISO 639-3 / SIL    ltg