Bibliografia

Berta, Árpád 2006. "Middle Kipchak", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (eds.) The Turkic Languages. London–New York: Routledge, s.158-165.
Boeschoten, Hendrik 2006. "The Speakers of Turkic Languages", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (eds.) The Turkic Languages. London – New York: Routledge, s. 1-15.
Chazbijewicz, Selim 1994. "Kultura literacka Tatarów polskich", Rocznik Tatarów Polskich. Tom II. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich. s.240-247.
Chazbijewicz, Selim 1995. "Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996", Rocznik Tatarów Polskich. Tom III. Gdańsk – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. s. 87-102.
Drozd, Andrzej & Marek M. Dziekan & Tadeusz Majda 2000. Piśmiennictwo i Muhiry Tatarów polsko-litewskich. Warszawa: Res Publica Multiethnica.
Grenoble, Lenore A. & Lindsay J. Whaley 2006. Saving languages: An introduction to Language Revitalization. New York: Cambridge University Press.
Jankowski, Henryk 1997. "Nazwy osobowe Tatarów litewsko-polskich", Rocznik Tatarów Polskich. Tom IV. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich, s. 59-90.
Jankowski, Henryk 2010. Język krymskotatarski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
Jankowski, Henryk & Czesław Łapicz (red.) 2000. Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
Kamocki, Janusz 1993. "Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna", Rocznik Tatarów Polskich. Tom I. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich, s. 43-47.
Kryczyński, Stanisław 1938. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Warszawa: Wydanie Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
Lewis, Paul M. 2006. "Evaluating Endangerment: Proposed Metadata and Implementation", w: Kendall A. King et al. (eds.) Sustaining Linguistic Diversity: Endangered and Minority Languages and Language Varieties. Washington DC: Georgetown University Press, s. 35-49.
Lewis, Paul M. (ed.) 2009. Ethnologue: languages of the world. 16th edition. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język). Toruń: UMK.
Miškiniene, Halina 2000. "O zawartości treściowej najstarszych rękopisów Tatarów litewskich", Rocznik Tatarów Polskich. Tom VI. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich, s. 30-35.
Rykała, Andrzej 2011. Mniejszości religijne w Polsce - geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Stachowski, Stanisław 2007. Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka.
tataria.eu/index.php/jzyk-tatarski/3-jzyk-tatarski-.html
Tyszkiewicz, Jan 1989. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII – XVIII w. Warszawa: PWN.
Warmińska, Katarzyna 1999. Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna. Kraków: Universitas.


Autor: Radosław Wojtowicz