Statystyka i cechy mówców

Liczba użytkowników

Łysohorsky twierdził, że osób używających języka laskiego jest około dwa miliony (1934: 94Łysohorsky 1934: 94 / komentarz/comment/r /
Łysohorsky, Óndra 1934. Śpiwajuco piaść. Praga: Družstevni prace.

). Obecnie nie ma jednojęzycznych użytkowników gwar laskich (Šrámek 1979Šrámek 1979 / komentarz/comment/r /
Šrámek, Rudolf 1979. „K poválečnému vývoji lašských nářečí”, w: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Universita, s. 89-95.

). Użytkownicy tradycyjnych gwar laskich w większości używają literackiego języka czeskiego oraz intergwary laskiej, łączącej cechy poszczególnych gwar laskich (Hannan 1996b: 734Hannan 1996b: 734 / komentarz/comment/r /
Hannan 1996b. „The Lachian Literary Language of Óndra Łysohorsky“, w: Michael M. Naydan (red.) The Slavic and East European Journal 40/4. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages of the US, s. 726–743.

). Hannan wspomina również, że w prywatnej korespondencji Jan Balhar z Instytutu Języka Czeskiego (Ústav pro jazyk český) w Brnie szacuje liczbę osób posługujących się tradycyjnymi gwarami laskimi na 300 000 (Hannan 1996b: 740Hannan 1996b: 740 / komentarz/comment/r /
Hannan, Kevin 1996b. „The Lachian Literary Language of Óndra Łysohorsky“, w: Michael M. Naydan (red.) The Slavic and East European Journal 40/4. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages of the US, s. 726–743.

).