System piśmienny

Do zapisu gwary spiskiej stosuje się rozszerzony alfabet łaciński, przeważnie zapisywany fonetycznie wg reguł polskich lub słowackich.