Statystyka / Cechy mówców

Przez wiele lat szacowano, że na terenie polskiego Spisza i Orawy Polsce mieszka ok. 10–20 tys. Słowaków  posługujących się miejscowymi gwarami (Moskal 2004: 11Moskal 2004: 11 / komentarz/comment/r /
Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL:
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]
).

Według oficjalnych spisów węgierskich z przełomu XIX i XX w., w których ludność polską zaliczano do słowackiej, skład narodowościowy na Spiszu wyglądał następująco:

Narodowość 1869 r.
1900 r.
1910 r.
Słowacy 50,4% 58,2% 58,0%
Niemcy 35,0% 25,0% 25,0%
Rusini 13,8% 8,4% 8,0%
Węgrzy 0,7% 6,0% 6,0%

Inne spisy ludności z tego okresu przyporządkowywały narodowość na podstawie języka ojczystego ludności [5]przyp05 / komentarz/comment /
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsk%C3%BD_Spi%C5%A1#N.C3.A1rodnostn.C3.A9_zlo.C5.BEenie_obc.C3.AD_pod.C4.BEa_uhorsk.C3.A9ho_s.C4.8D.C3.ADtania_1910
.
Wedle czechosłowackiego spisu ludności z 1921 r., ogłoszonego sześć lat później, czyli w 1927 r., na obszarze Spisza było 24 000 ludności językowo polskiej, 18 650 – niemieckiej, 12 300 – ruskiej i wreszcie 3 400 – słowackiej. Wg Małeckiego (1938Małecki 1938 / komentarz/comment/r /
Małecki, Mieczysław 1938. Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe). Zakopane: Geberthner i Wolff. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57719 [dostęp: 06.10.2012 r.]
) 70% ludności posługiwało się tam językiem polskim w II połowie dwudziestolecia międzywojennego.
Górale Polskiego Spisza mówią przede wszystkim polskimi gwarami spiskimi, jednak w kontaktach z „niegóralskimi” przybyszami coraz częściej posługują się oni polskim językiem ogólnym (potocznym), a przynajmniej używają pewnych wyrażeń i zwrotów przejętych z ogólnego języka.

Liczba mówców

Mieszkańcy Spisza posługują się gwarą spiską jako rodzimą – dotyczy to także osób słowackiego pochodzenia (Moskal 2004: 2Moskal 2004: 2 / komentarz/comment/r /
Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL:
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]
).
Większość mówców posługuje się gwarą spiską na co dzień od urodzenia i w wielu przypadkach wyparła ona polski i słowacki (Moskal 2004: 7Moskal 2004: 2 / komentarz/comment/r /
Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL:
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]
).
Brak informacji o jednojęzycznych mieszkańcach regionu; przyjmuje się, że wszyscy użytkownicy gwar spiskich posługują się także językiem polskim lub słowackim.

Inne języki?

Spiszacy posługują się językami polskim i słowackim (po obu stronach granicy), a także czeskim i cygańskim romani (użytkownicy tego ostatniego stanowią odrębną grupę). Starsi mieszkańcy regionu posługiwali się również w pewnym zakresie językiem węgierskim.