Standaryzacja

Standaryzacja gwary spiskiej przejawia się poprzez stopniowe upodabnianie się do odmian literackich języka polskiego i słowackiego.