System piśmienny

Gwara orawska zapisywana jest w alfabecie łacińskim; w polskiej części Orawy pisze się przeważnie zgodnie z polskimi regułami ortograficznymi, a w części słowackiej – zgodnie ze słowackimi.