Krótka charakterystyka typologiczna

Według dialektologów dialekt Zelowa można zaliczyć do północno-wschodnich gwar języka czeskiego (Wróblewski 2012: 50Wróblewski 2012 / komentarz/comment/r /
Wróblewski, Piotr 2012. „Kim są zelowscy Czesi?”, w: Lech M Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
; Dejna 1990: 5ffDejna 1990 / komentarz/comment/r /
Dejna, Karol 1990. Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa. Wrocław: Ossolineum.
). Samym zelowskim Czechom trudno było przypisać ich gwarę do odpowiadającego mu regionu w Republice Czeskiej – zaledwie kilka osób zgodnie wskazało, że najbliższy używanej przez nich odmianie języka jest dialekt morawski. Przedstawiciele tej mniejszości są również świadomi zachowania się wielu archaizmów w ich gwarze w porównaniu do języka ogólnoczeskiego, a także napływu licznych zapożyczeń z polszczyzny (Wróblewski 1996: 71Wróblewski 1996 / komentarz/comment/r /
Wróblewski, Piotr 1996. Społeczność czeska w Zelowie. Problemowa monografia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
).

Typologia genetyczna języka:

rodzina indoeuropejska → języki europejskie → języki słowiańskie → języki zachodniosłowiańskie → język czeski → dialekty języka czeskiego
Kod ISO
ISO 639-1cs
ISO 639-2cze/ces
ISO 639-3ces
SILCES