Grafia

Współczesna pisownia ukraińska pochodzi od staroruskiej cyrylicy. Standard ewoluował przez cały XIX w., a jego rozwój oscylował między zasadą fonetyczną a historyczno-etymologiczną. Z drugiej strony w Galicji pojawiły się również propozycje zastosowania pisowni opartej na alfabecie łacińskim, w wariancie zbliżonym do języka polskiego bądź czeskiego. Współczesne eksperymentalne ukraińskie alfabety łacińskie najczęściej nawiązują do wzorowanej na czeskiej ortografii Josefa Jirečka (np. http://www.latynka.com).
Teksty w odmianach występujących w Polsce zapisywane są często zmodyfikowanym alfabetem łacińskim na bazie polskiego. Nie wypracowano dla nich jednolitej ortografii.