Grafia

Omawiane tu odmiany zapisywane są przy pomocy cyrylicy opartej na standardowej ortografii białoruskiej lub ukraińskiej. W czasopiśmie Bielski Hostineć (Бельскі гостінэць) wykorzystywany jest alfabet oparty na cyrylicy, który wyróżnia oznaczenie obecnych w podlaskiej wymowie dyftongów (samogłosek o zmiennym przebiegu artykulacji, jak np. [ie]), a także literę . Grafem używany jest także w cyrylicy zaproponowanej dla języka zachodniopoleskiego przez Mykołę Szylahowicza (Duliczenko 2002: 584Duliczenko 2002 / komentarz/comment/r /
Duličenko, Aleksandr D. 2002. „Westpolesisch”, w: Miloš Okuka (red.) Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt, s. 581-588. [http://wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/]
). W 1988 r. Jerzy Hawryluk, ukraiński poeta z Podlasia, opublikował swoją propozycję pisowni dialektów podlaskich, opartą na cyrylicy (Hawryluk 1988Hawryluk 1988 / komentarz/comment /
Hawryluk, Jerzy 1988. Пропозиціï запісу пудляськіх діялєктув. Бельск: Думка.
).


Przykład ortografii w czasopiśmie Bielski Hostineć (za: Fionik i Wrubl'ewski 2006Fionik i Wrubl'ewski 2006 / komentarz/comment/r /
Фіонік, Дорофʼей & Міколаj Врублʼевскі [Fionik & Wrubl'ewski] 2006. „Дар третʼому поколі͡енʼу”, Biełski Hostineć 4: 4-10.
).

W niektórych publikacjach stosowany jest alfabet łaciński w wariancie zbliżonym do polskiego. Na stronie internetowej Svoja.org, a także w związanych z nią publikacjach stosowany jest wariant alfabetu łacińskiego, przystosowany specjalnie do języka podlaskiego.


Przykład użycia alfabetu łacińskiego w ortografii opartej na polskiej (https://www.facebook.com/howorymoposwojomu)

Dialekty południowego Podlasia przeważnie nie posiadają jednolitych systemów zapisu i stosuje się do nich doraźnie grafię opartą na polskiej.
Istnieją teksty w odmianach językowych Polesia (w różnym stopniu zbliżonych do polskich lub białoruskich) zapisane przy pomocy pisma arabskiego. Powstawały one od XVII do XX w. (Antonowicz 1968: 290Antonowicz 1968 / komentarz/comment/r /
Антонович А. К. [Antonowicz] 1968. „Краткий обзор белорусских текстов, писанных арабским письмом”, w: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва: Наука, s. 256-299.
; Tołstoj 1968: 17Tołstoj 1968 / komentarz/comment/r /
Толстой Н. И. [Tołstoj] 1968. „О лингвистическом изучении Полесья”, w: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва: Наука, s. 5-17.
).


Przykład tekstu wschodniosłowiańskiego zapisanego pismem arabskim. Reprodukcja za Łapicz 1986: 227Łapicz 1986 / komentarz/comment/r /
Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich. Toruń: UMK.
.

Teksty gwarowe w wielu odmianach zapisuje się przede wszystkim w notacjach językoznawczych (fonetycznych, fonemicznych), przeważnie w tradycji slawistycznej.
Kod ISO
brak kodu

w 2011 r. Jan Maksymiuk wniósł o dodanie kodu ISO 639-3 dla języka podlaskiego (Podlachian) - wniosek został jednak odrzucony (SIL 2011SIL 2011 / komentarz/comment/r /
SIL 2011. Change request documentation for: 2011-013. [http://www.sil.org/iso639-3/chg_detail.asp?id=2011-013&lang=pdl]
).
The Ethnologue wspomina o istnieniu dialektów przejściowych pomiędzy językiem białoruskim a ukraińskim (Lewis 2009Lewis 2009 / komentarz/comment/r /
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World. Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].
).
UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger wymienia poleski/Polesian jako język narażony na zagrożenie/vulnerable.
W The Linguascale wszystkie przejściowe odmiany białorusko-ukraińskiego pogranicza i poleskie obejmuje kod: 53-AAA-edd.