Statystyka

Językiem romani jako pierwszym posługuje się na świecie (według różnych szacunków) od 8 do 15 milionów ludzi. W Polsce jest to 16-25 tysięcy osób.
W Spisie powszechnym z 2002 roku 15.657 osób posiadających obywatelstwo polskie podało język romski jako (jeden z) język(ów) kontaktów domowych, 12.731 obywateli polskich zaś określiło swą narodowość jako romską.
Wg wyników Spisu powszechnego z 2011 roku za Romów uważa się 17 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 12 tysięcy deklaruje romskość na miejscu pierwszym, a 10 tysięcy – deklaruje tożsamość romską jako jedyną.
Według Ethnologue w Polsce językiem romskim posługuje się ponad 35 tysięcy osób.
Liczba użytkowników, dla których jest on językiem drugim lub obcym jest nieznana. Można jedynie przypuszczać, że jest to liczba znikoma, ponieważ są to mówcy, którzy weszli w rodziny cygańskie jako małżonkowie (co nie zdarza się zbyt często) oraz nieliczna grupa badaczy (w Polsce nie-Romów - badaczy kultury romskiej, władających językiem romani jest kilku).

Znajomość innych języków

Dla Cyganów żyjących w Polsce drugim językiem jest język polski. Natomiast ci, którzy wyjeżdżają poza granice kraju, szybko stają się trójjęzyczni. Język polski staje się wtedy obok języka romani językiem „tajnym”, za pomocą którego można zachować w tajemnicy przed krajowcami treść prowadzonych między sobą rozmów, a także ukryć swoją, nie zawsze mile widzianą, tożsamość etniczną.