Przegląd lingwistyczny

Język romani należy do języków fleksyjnych, w których występuje fleksja, czyli odmiana  czasownika np. przez czas, osobę; rzeczownika m.in. przez liczbę, przypadek.

Dla dialektów Cyganów polskich charakterystyczne jest, poza postępującą gwałtownie ich polonizacją, dodawanie polskich przedrostków do czasowników, np. dźa ('idź') – wydźa ('wyjdź'), tłumaczenie i absorbowanie nieużywanych wcześniej form z języka polskiego, np. na kameł pes man ('nie chce mi się') czy ćhurde jakhesa ('rzuć okiem').

Cechą dialektów polskich Cyganów, która nie występuje w innych dialektach, jest używanie spółgłoski <ł> [w].