w Polsce: 1 - krytycznie zagrożony; w Litwie: 2 - poważnie zagrożony