Załączniki do: tatarski

Nazwa Typ Nazwa pliku
ilustr02 obraz/image tatarskie_2.jpg
ilustr03 obraz/image tatarskie_3.jpg
ilustr04 obraz/image tatarskie_4-11fcb1ec-2c7a-42f6-98fa-b69ba0335bf1.jpg
ilustr05 obraz/image tatarskie_5.jpg
ilustr06 obraz/image tatarskie_6.jpg
ilustr07 obraz/image tatarskie_7.jpg
Lewis 2009 komentarz/comment/r
Tyszkiewicz 1989 komentarz/comment/r
Jankowski 1997 komentarz/comment/r
Berta 2006 komentarz/comment/r
Łapicz 1986 komentarz/comment/r
Boeschoten 2006 komentarz/comment/r
Kamocki 1993 komentarz/comment/r
Warmińska 1999 komentarz/comment/r
Stachowski 2007 komentarz/comment/r
Drozd – Dziekan – Majda 2000 komentarz/comment/r
Chazbijewicz 1994 komentarz/comment/r
Miškiniene 2000 komentarz/comment/r
Chazbijewicz 1995 komentarz/comment/r
Jankowski 2010 komentarz/comment/r
Kryczyński 1938 komentarz/comment/r
Lewis 2006 komentarz/comment/r
Grenoble – Whaley 2006 komentarz/comment/r
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
przyp03 komentarz/comment
przyp04 komentarz/comment
przyp05 komentarz/comment
tekst ustawy w języku krymsko-tatarskim komentarz/comment tekst ustawy w języku krymskotatarskim.pdf
mapa języków ałtajskich i uralskich obraz/image mapa języków ałtajskich i uralskich-48e90a7d-2550-486b-b35b-a8eefa7d4ecd.png
Tatarzy i ich sąsiedzi w XIII-XV w obraz/image Tatarzy_i_ich_sasiedzi.jpg
Rykała 2011 komentarz/comment/r
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-7ec15fde-7e9d-40bf-b499-4ea3845b17b1.bmp