Załączniki do: laskie gwary

Nazwa Typ Nazwa pliku
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
przyp03 komentarz/comment
przyp04 komentarz/comment
przyp05 komentarz/comment
przyp06 komentarz/comment
Bartoš 1886: 97 komentarz/comment/r
Procházka 1948: 62 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 479 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 730 komentarz/comment/r
Pallas 1970: 87 komentarz/comment/r
Maksym-Benczew 2012: 10 komentarz/comment/r
Šembera 1859: 10 komentarz/comment/r
Bartoš 1886: 163 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 471 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 477 komentarz/comment/r
Jakobson 1938: 11 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 478 komentarz/comment/r
Herniczek-Morozowa 1976: 78 komentarz/comment/r
Hannan 1996b : 739 komentarz/comment/r
Jeřábek 1987: 154 komentarz/comment/r
Hosák 1996: 200 komentarz/comment/r
Bena 1922: 5 komentarz/comment/r
Duličenko 2002: 287 komentarz/comment/r
Wyderka 2000: XIII komentarz/comment/r
Nitsch 1939: 165 komentarz/comment/r
Łysohorski 1934: 100 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 476 komentarz/comment/r
SRČR 2012: 786 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 734 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 14 komentarz/comment/r
Steuer 1937: 4 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 82 komentarz/comment/r
Steuer 1937: 3 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 84 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 89 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 19, 48 komentarz/comment/r
Wyderka 1984: 25, 30 komentarz/comment/r
Janák 1989: 57-58 komentarz/comment/r
Gallup 1998: 5 komentarz/comment/r
Perkowski 1978: 142 komentarz/comment/r
Hannan 1996a komentarz/comment/r
Dutkova-Cope 2001 komentarz/comment/r
Cope 2001a: 80-104 komentarz/comment/r
Priestley 2008: 68 komentarz/comment/r
Duliczenko 2004: 182-183 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1945: 3 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 728-729 komentarz/comment/r
Karaś 1958: 295 komentarz/comment/r
Urbańczyk 1978: 113 komentarz/comment/r
Lotko 1959: 291-292 komentarz/comment/r
Dejna 1953: 247 komentarz/comment/r
Kulbakin 1903: 138 komentarz/comment/r
Nitsch 1939: 164 komentarz/comment/r
Nitsch 1939: 177 komentarz/comment/r
Zaręba 1961: 83 komentarz/comment/r
Stieber 1934: 30 komentarz/comment/r
Bąk 1974: 160 komentarz/comment/r
Bąk 1974: 16 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 732 komentarz/comment/r
Duliczenko 2002: 288 komentarz/comment/r
Polívka 1900: 314 komentarz/comment/r
Polívka 1902: 118 komentarz/comment/r
Lamprecht 1968, 147-149 komentarz/comment/r
Trávníček 1927 komentarz/comment/r
Stieber 1956: 53 komentarz/comment/r
Stieber 1956: 86 komentarz/comment/r
van Wijk 1935: 52-60 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 110 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 107 komentarz/comment/r
Stieber 1956: 83 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 733 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 472 komentarz/comment/r
Kellner 1946 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 740 komentarz/comment/r
Pešta 1992, 78-90 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 106 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 727 komentarz/comment/r
Skulina 1959: 9 komentarz/comment/r
Pallas 1960: 456-460 komentarz/comment/r
Pallas 1970: 96 komentarz/comment/r
Duliczenko 1993: 157 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1935a: 775-776 komentarz/comment/r
Loriš, 1899 komentarz/comment/r
Šembera 1864 komentarz/comment/r
Bartoš 1895 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 108 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 729 komentarz/comment/r
Wasiczek 2012: 3 komentarz/comment/r
Duličenko 2002: 288-289 komentarz/comment/r
Bělič 1972: 285 komentarz/comment/r
Duličenko 2002: 289 komentarz/comment/r
Hannan 1995: 108 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1934: 102 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1988: 826 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 737 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1988: 823 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 735 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 736 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 726 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 109 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 739 komentarz/comment/r
Łysohorsky 1934: 94 komentarz/comment/r
Šrámek 1979 komentarz/comment/r
Balowska 2012: 27 komentarz/comment/r
Ligota 1936: 242 komentarz/comment/r
Ligota 1936: 245 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 106, 107 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 728 komentarz/comment/r
Duličenko 2002: 289-290 komentarz/comment/r
Urbanec 1994: 81 komentarz/comment/r
Hannan 2005: 490 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 738-9 komentarz/comment/r
Zaręba 1961: 83-86 komentarz/comment/r
Zaręba 1961: 86 komentarz/comment/r
Steuer 1937: 38-39 komentarz/comment/r
Nitsch 1968: 57 komentarz/comment/r
Kellner 1949 komentarz/comment/r
Hannan 1996b: 730-732 komentarz/comment/r
Gallup 1998: 95 komentarz/comment/r
Duliczenko 1992: 105 komentarz/comment/r
Stieber 1934 komentarz/comment/r
Dejna 1953 komentarz/comment/r
Dejna 1955 komentarz/comment/r
Lamprecht 1954 komentarz/comment/r
Balhar 1974: 157 komentarz/comment/r
ilustr01 obraz/image Laskie_01_Lysa_Gora.jpg
ilustr02 obraz/image Laskie_02_Stieber_34_31.jpg
ilustr03 obraz/image Laskie_03_Stieber_56zal4.jpg
ilustr04 obraz/image Laskie_04_Zareba_61.jpg
ilustr05 obraz/image Laskie_05_Bak_74_18.jpg
ilustr06 obraz/image Laskie_06_Bak_74_zal6.jpg
ilustr07 obraz/image Laskie_07_Skalicka_2012_62.jpg
ilustr08 obraz/image Laskie_08_Skalicka_2012_63.jpg
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-4db7267d-66d9-4f48-a381-cbbc83bd6bc9.bmp
Skalička 2012 komentarz/comment/r