Załączniki do: podlaskie i poleskie gwary

Nazwa Typ Nazwa pliku
SIL 2011 komentarz/comment/r
Lewis 2009 komentarz/comment/r
Czyżewski i Warchoł 1998 komentarz/comment/r
Łesiw 1997 komentarz/comment/r
Wysocki 2005 komentarz/comment/r
Głuszkowska 2001 komentarz/comment/r
Sajewicz 1997 komentarz/comment/r
Duliczenko 2002 komentarz/comment/r
Pazdniakou 2007 komentarz/comment/r
Krywicki 2003 komentarz/comment/r
Hawryluk [?] komentarz/comment/r
Łesiów 1994 komentarz/comment/r
Maksimiuk 2009 komentarz/comment/r
Michaluk 2010 komentarz/comment/r
Chmielewski 2010 komentarz/comment/r
Kruk 1997 komentarz/comment/r
Mironowicz 2010 komentarz/comment/r
Borciuch i Olejnik 2001 komentarz/comment/r
Antonowicz 1968 komentarz/comment/r
Arkuszyn 2010 komentarz/comment/r
Pawluczuk 1972 komentarz/comment/r
Małecki 2004 komentarz/comment/r
Warchoł 1992 komentarz/comment/r
Smułkowa 2002 komentarz/comment/r
Fionik i Wrubl'ewski 2006 komentarz/comment/r
Tołstoj 1968 komentarz/comment/r
Łapicz 1986 komentarz/comment/r
Klimczuk 2010 komentarz/comment/r
Fałowski 2011 komentarz/comment/r
Fionikowie 2008 komentarz/comment/r
Hlebowicz 2008 komentarz/comment/r
Warchał 1992 komentarz/comment/r
Leończuk 2008 komentarz/comment/r
Stachwiuk 2006 komentarz/comment/r
Kondratiuk 1972 komentarz/comment/r
Sawicka i Wróblewski 1972 komentarz/comment/r
Fionik 2011 komentarz/comment/r
Wiarenicz 2009 komentarz/comment/r
I.Ignatiuk "Ukraińskie gwary południowego Podlasia obraz/image Ukrajinski howirki piwdennoho Pidlaszszja-a9aab57b-e4b3-4c79-bccd-7e9d36347504.jpg
M.Sarnac'ka - "Pukłunysja swujuj zymli" obraz/image Nadbużańskie poezje M.Sarnac'ka-0750d32d-0d5e-4f93-956a-281b20ce4642.jpg
Tablice turystyczne po podlasku i po polsku obraz/image tablice_turystyczne_podlasku_polsku.jpg
Województwo poleskie w II Rzeczypospolitej obraz/image woj_poleskie_1939.jpg
Mapa Polesia obraz/image polesie.jpg
Odmiany podlaskie i poleskie obraz/image ukrainskie_dialekty.jpg
Gwary zachodniopoleskie na Białorusi obraz/image zachodniopoleskie.jpg
Przykład ortografii w czasopiśmie Bielski Hostineć obraz/image przyklad_ortografii_Bielski_Hostinec.jpg
Użycie alfabetu łacińskiego w ortografii obraz/image howorymy_po_swojomu.jpg
Tekst wschodniosłowiański pismem arabskim obraz/image tekst_pismem_arabskim.jpg
Banner pochodzący z 'Howorymo po swojomu' obraz/image howorymy_po_swojomu_1.jpg
Banner pochodzący z 'Howorymo po swojomu' obraz/image howorymy_po_swojomu_2.jpg
Strona tytułowa podlaskich czytanek dla dzieci obraz/image czytanka_dla_dzieci.jpg
Tablica w podlaskiej odmianie językowej obraz/image tablica_podlaski_polski.jpg
Okładka płyty Піесні спуд Jанова. obraz/image piesni_spod_janowa.jpg
Przejściowe dialekty polsko-białorusko-ukraińskie obraz/image dialekty_polsko_bialoruski-cc86135d-ddf5-4e0a-9c7e-a326f7a9be9b.jpg
Izoglosy białorusko-ukraińskiej granicy językowej obraz/image izoglosy_bialorusko_ukrainskie.jpg
Schematyczna granica językowa białorusko-ukraińska obraz/image granica_bialoruski_ukrainski.jpg
Hawryluk 1988 komentarz/comment
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-39130a6d-d269-481d-8ea4-cfcb8baf0889.bmp