ustawa w języku karaimskim

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
ustawa w języku karaimskim
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
ustawa po karaimsku.pdf
Język
karaimski

Szczegóły

Tekst Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w języku karaimskim