Sulimowicz 1987

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Sulimowicz 1987
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Sulimowicz, Anna 1987. „Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku)”, w: Dubiński i Śliwka 1987: 20–29.