Németh 2012

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Németh 2012
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Németh, Michał 2012. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej działalności kulturalnojęzykowej”, w: Machul-Telus 2012: 53–72.