Dubiński i Śliwka 1987

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Dubiński i Śliwka 1987
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Dubiński, Aleksander i Eugeniusz Śliwka (red.) 1987. Karaimi (materiały z sesji naukowej). Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów.