Mardkowicz 1935

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Mardkowicz 1935
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Mardkowicz, Aleksander 1935. Karaim: jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych. Łuck: Drukarnia Richtera. [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8672&dirids=1]