Mapa Spisza w Polsce i na Słowacji

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Mapa Spisza w Polsce i na Słowacji
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
magura_spiska.jpg
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Spisz w Polsce i na Słowacji (red.mapy Jacek Cieślewicz, na podstawie: Sobierajski 1963: 320, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji. T. I, Poznań 1966, s. 4) [1]