Polski Spisz

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Polski Spisz
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
Polski_Spisz.jpg
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Polski Spisz. (źródło http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polski_Spisz_1.svg)