przyp01

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp01
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Mazurska parafia jest jednym z osiedli starowierskich na terenie Polski, pozostałe położone są w północno-wschodniej Polsce, w Suwałkach, Sejnach i Augustowie (Iwaniec 1977: 78ff). Iryda Grek-Pabisowa charakteryzuje 3 ośrodki staroobrzędowe na terenie Polski: ośrodek suwalsko-sejneński, ośrodek mazurski i ośrodek augustowski, Grek-Pabisowa (1999: 54 ff) Michał Głuszkowski (2011: 14 ff) pisze o czterech gminach wyznaniowych w Polsce: Suwałki, Gabowe Grądy, Wodziłki i Wojnowo.