Peskow 1994

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Peskow 1994
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Peskow, Wassili 1994. Die Vergessenen der Taiga. Das Überleben der Familie Lykow in den Weiten Sybiriens. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.