przyp04

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp04
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Szczegółowe opisy ciekawych zwyczajów Staroobrzędowców zamieścił w trzech wersjach językowych Artur Szmigiel na stronie internetowej http://www.philipponia.republika.pl