przyp07

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp07
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Żyjących na terenie Prus Wschodnich Staroobrzędowców obejmował obowiązek służby wojskowej, z której zarządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma z 5.12.1825 roku zwolnione zostało jedynie pierwsze pokolenie osiedleńców. Członkowie grupy wyznaniowej brali więc udział w wojnie francusko-pruskiej w 1870 roku oraz w obydwu Wojnach Światowych. Staroobrzędowcy, którzy żyli w pozostałych skupiskach na terenie Polski północno-wschodniej, również – wbrew zasadom wiary - brali udział w Wojnach Światowych, ale po polskiej stronie. (Iwaniec 1977: 104ff).