przyp08

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp08
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Po II wojnie światowej teren Prus Wschodnich został podzielony na część południową, która należy dziś do Polski, i północną, która stanowi obecnie część Rosji.