przyp09

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp09
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Potwierdza to znikoma ilość podawanych przykładów na słownictwo języka polskiego przez mazurskich Staroobrzędowców podczas prowadzonych w latach 1950-tych. przez zespół naukowy Witolda Doroszewskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego badań języka na Warmii i Mazurach, (Doroszewski (red. Słownictwo Warmii i Mazur 1959) W okresie powojennym Staroobrzędowcy mazurscy w znikomym stopniu znali język polski i nie mogli podać przykładów na słownictwo, które było przedmiotem ówczesnych badań.