przyp10

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp10
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Gwary mazurskie należą do grupy dialektów mazowieckich. Szczegółowy opis cech gwarowych języka polskiego na Mazurach można znaleźć również na www.gwarypolskie.uw.edu.pl