przyp12

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp12
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Rosyjska gwara starowierców była przedmiotem badań Irydy Grek-Pabisowej, Grek-Pabisowa, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim, 1968. Badaczka ustaliła dzięki przeprowadzonym pracom badawczym pochodzenie starowierców mieszkających w Polsce. Opracowała i wydała w 1980 roku wspólnie z Ireną Maryniakową Słownik Gwary Rosyjskiej Starowierców w Polsce.