przyp13

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp13
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W literaturze przedmiotu pojęcie gwary mazurskiej utożsamiane jest często z językiem polskim, co stanowi pewnego rodzaju skrót myślowy, m.in. Falińska Barbara (1994: 323-331).