przyp15

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp15
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Zjawisko wielojęzyczności polskich Staroobrzędowców było przedmiotem badań Anny Zielińskiej (1996).