przyp16

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp16
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Językiem prymarnym określany jest język, którego rozmówcy uczą się jako dzieci w środowisku rodzinnym. Używany jest do rozmów na tematy dnia codziennego i w rodzinie. Definicję języka prymarnego opracował Leon Zawadowski, zastosowali również Anna Zielińska i Michał Głuszkowski. Język sekundarny nie spełnia kryteriów języka prymarnego, rozmówcy mogą się uczyć go w późniejszym okresie, np. w szkole lub w innych instytucjach.