przyp17

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp17
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Pojęcie „kod podstawowy” oznacza w tym przypadku język, w którym dana jednostka myśli, używa go w sytuacjach, w których zależy jej na precyzyjności przekazu i jest w stanie posługiwać się nim we wszystkich lub prawie wszystkich sferach swojej aktywności. (Głuszkowski 2011: 80).