przyp18

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp18
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Prowadząc swoje badania w latach 90, Anna Zielińska określiła – nie bez trudności - język rosyjski językiem prymarnym mazurskich Staroobrzędowców a niemiecki i polski językami sekundarnymi, Zielińska 1996.