przyp19

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp19
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Staroobrzędowcy mazurscy mieli trudności w szkole i w pracy, gdy – również z braku znajomości języka polskiego – porozumiewali się między sobą i z innymi rdzennymi mieszkańcami Mazur po niemiecku.