przyp20

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp20
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Wpływami językowymi na rosyjski Staroobrzędowców w innych ośrodkach poza granicami Rosji zajmowała się Iryda Grek-Pabisowa. W rosyjskiej gwarze Staroobrzędowców mazurskich zidentyfikowała różne zapożyczenia zarówno z języka polskiego jak i z niemieckiego. Grek-Pabisowa 1999:178 i 208 ff. Badaczka określiła również mazurskie osiedle staroobrzędowe jako wtórną wyspę gwarową, ze względu na fakt, iż jej mieszkańcy przesiedlili się z pierwotnej wyspy gwarowej w północno-wschodniej Polsce.