przyp22

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp22
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Związane z tym zjawiskiem są różne aspekty, na które zwróciła uwagę Anna Zielińska przy swoich badaniach prowadzonych w latach 90, jak np.: przełączanie kodu, cytowanie czy też polsko – niemiecko - rosyjskie interferencje językowe.