przyp28

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp28
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Taką samą wymowę dyftongu [ai] zidentyfikowała również Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk prowadząc badania nad wymarłym językiem potocznym ‘Missings’ w Gdańsku, Łopuszańska-Kryszczuk, Danziger Umgangsprache, 2013: 80.