przyp29

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp29
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Taka sama realizacja dźwięku <ü> [Y] jako [i] została odnotowana w wymarłym dialekcie dolnoniemieckim, Łopuszańska-Kryszczuk, 2013: 75.