przyp30

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp30
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Również w wymarłym potocznym języku Gdańska Danziger Missingsch wyraz ‘Küche’ wymawiany jest przez [i]: ‘Kich’, Fularczyk 2009: 24.