Fularczyk 2009

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Fularczyk 2009
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Fularczyk, Paweł 2009. Danziger Missingsch. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.