przyp31

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp31
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Na wymowę ‚ӧ’ jako ‚e’ na terenie północnych Niemiec wskazał również Walther Mitzka, (1959: 88) jako wariant fonetyczny w wysokopruskim, jednocześnie wskazując, iż język wschodniopruski stanowił od 16 w. środkowo-niemiecką gwarę w Prusach Wschodnich i we wschodniej części Prus Zachodnich (Mitzka 1959: 84).